Tamamlanan Projeler

EĞİTİM PROJELERİ


Givaudan Çevrim İçi Ders 2021 – 2022

Givaudan Vakfı tarafından sağlanan hibe ile pandemi sürecinde eğitim desteği alma konusunda dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik çevrim içi eğitimler planlanmıştır. 16 öğrencinin dâhil olduğu bu proje öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda haftada bir ders saati şeklinde yürütülmüştür. Proje sonunda eğitimlere katılan öğrencilerin akademik anlamda akranları ile paralel duruma gelmesine  katkı sağlanmıştır.


Rehber Köpekler 2019 – 2020

Engelleri köpek dostlarımızla aşıyoruz!

Rehber Köpekler Derneği, görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Günümüzde pek çok ülkede var olan rehber köpek okulları ile birlikte binlerce rehber köpek yetiştirilmekte ve görme engelli bireylere yoldaş olarak sahiplendirilmektedir.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Rehber Köpekler Derneği’nin iş birliği sayesinde rehabilitasyon köpeği olan Kaymak ile iletişim sorunu yaşayan öğrencilerimiz bir araya gelmiştir.

Projenin amacı; çocuklarımızın temel iletişim sorunlarını olumlu duygusal bağlar kurarak aşması ve motivasyonlarının artmasıdır.


Mutfağa Dokun 2019

Gastronometro şefleri tarafından hazırlanmış olan bu eğitim, az gören ve görme engeli bulunan bireyler için tasarlanmıştır. 16 saatlik olan eğitim programının amacı; görme engelli öğrencilerimizin mutfaktaki deneyimlerini kolaylaştırmak , taze ürün alışverişi yapma, ürünleri kokusuna göre tanımlayabilme; kesme, doğrama, ölçme, yoğurma ve pişirme gibi temel becerileri kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Gastronometro Ekibi ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği iş birliği ile hazırlanan projede, az gören ve görmeyen öğrencilerimiz için günlük yaşam becerilerini desteklemek adına şefler tarafından hazırlanan program, derneğimizin eğitimcileri tarafından öğrencilerimize uyarlanmıştır.

Hazırlıklarına 2019 yılı Mart ayında başladığımız, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca uygulamaları tamamladığımız projemiz kapsamında, az gören ya da görmeyen 14-25 yaş arası 37 gencimiz 4 gün, günde 4 saat sürecek şekilde 16 saatlik temel mutfak eğitimini tamamlamıştır.

Gençlerimiz her bir eğitim günü sonunda o gün hazırladıkları iki ürünü arkadaşları ile birlikte tatmış ve ailelerine ikram etmek üzere eve götürmüşlerdir. Böylece hem alanında uzman şeflerden bilgi edinme hem de şeflerden, ailelerinden ve kendi tadım deneyimlerinden geri dönüt alma imkânı bulmuşlardır.


Göksu Rotary Kulübü Global Grant Ipad Eğitimi 2018 – 2019

Göksu Rotary Kulübü Global Grant sayesinde Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği öğrencilerimiz Ipad ile tanıştırılmıştır!

Göksu Rotary Kulübünün önderliğinde ve derneğimiz iş birliği ile gerçekleşen Global Grant projesinin amacı; görmeyen öğrencilerimizin eğitim ve günlük yaşamlarında, teknolojiyi de kullanarak bilgiye erişimini kolaylaştırmaktır.

Göksu Rotary Kulübü Global Grant proje ortaklarıyla birlikte derneğimize 36 adet Ipad bağışı yapmıştır. Proje kapsamında, ilk olarak eğitimcilerimizin eğitimi ile görme engellilere öğretilecek olan teknolojik müfredatın çerçevesi belirlenerek, ipad sistemine ekli hareket bazlı ekran okuyucu Voice Over öğretilmiştir.

Söz konusu proje iki aşamadan oluşmaktadır. Projenin ilk aşamasında eğitimcilerimiz, görmeyenlerin teknoloji kullanımına destek olan Voice Over programının ayrıntılarını alanında uzman eğitimci desteği ile öğrenerek görmeyen ya da az gören gençlerimizin kullanımı için eğitim programı oluşturma çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Neyi, nasıl ve ne zaman öğreteceklerini gösteren eğitim programını görmeyen ve az gören gençlerimizin eğitimine onların günümüz şartlarında teknolojik ihtiyaçlarını gözeterek dahil etmişlerdir. Ders planlarının oluşturulmasının ardından projenin ikinci aşamasına geçilmiş ve proje kapsamında sağlanan Ipadlerle 36 gencimizin eğitimine başlanmıştır.

Gençlerimiz proje kapsamında verdiğimiz eğitim ve cihazlar sayesinde klavye ve dokunmatik ekran üzerindeki parmak hareketleri ile diledikleri uygulamaları yükleyerek kullanmayı, çeşitli mesajlaşma platformlarını ve sosyal medyayı etkin kullanmayı, not tutmayı, internet tarayıcısı üzerinde istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma yapmayı öğrenmişlerdir.

Bu proje gören akranları ile denk bir şekilde eğitim ve iş hayatlarında kullanacakları beceriler edinen öğrencilerimizin toplumda üretken, bağımsız bireyler olmalarına katkı sağlamıştır.


Dragos Rotary Global Grant Projesi Daktilo Eğitimi 2017-2019

Dragos Rotary Kulübünün önderliğinde pek çok rotary kulübünün katkıları ve derneğimiz iş birliği ile gerçekleşen Global Grant projesi iki aşamadan oluşmaktadır. Projenin bir ayağı görmeyen ya da az gören çocuklarımız için Braille yazı yazma aracı sağlamak, diğer ayağı ise eğitimcilerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de öğretmenlik becerilerine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlarla bir dizi eğitim oturumu planlanmıştır.

Daktilo ile yazı yazmak kabartma yazı tableti ile yazı yazmaktan daha hızlı ve pratiktir. Kullanımının daha kolay ve geri dönütünün daha hızlı olması sebebiyle dünyada kabartma yazı öğretimine daktilo ile başlanması önerilmektedir.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak proje kapsamında sağlanan fon ile 40 adet Perkins Brailler Kabartma Yazı Daktilosu Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği aracılığıyla görmeyen ya da az gören çocuklara bağışlanmıştır.

Böylece çocuklarımıza bağışlanan daktilolar; onların eğitimine destek olma, motivasyonlarını arttırma, sorumluluk alma becerilerini geliştirme gibi pek çok alanda katkı sağlamıştır.

Projenin bir diğer ayağını oluşturan eğitimci eğitimi seanslarına ilişkin ayrıntılar şu şekildedir:


6 Şubat 2019 tarihinde Doç. Dr. Salih Çakmak ve Öğr. Gör. Dr. Tamer Karakoç tarafından gerçekleştirilen ‘Az Görenlerin Eğitimi’ başlıklı seminerde az görmenin ne olduğu ve total görme engelinden eğitim açısından farkları, az gören çocukların Braille eğitimi, daktilo eğitime adaptasyonu gibi konular işlenmiştir. Edinilen bu bilgilerin az gören öğrencilerimiz ve velilerine daktiloya alışma, akademik yaşamı Braille ile yürütme anlamında kolaylaştırıcı etki etmesi hedeflenmiştir. 9 Nisan 2019 tarihinde Doç. Dr. Salih ÇAKMAK ve Öğr. Gör. Dr. Tamer KARAKOÇ tarafından ‘Az Görenlerin Rehabilitasyonu ve İşlevsel Görme Değerlendirmesi’ başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir. Hocalar tarafından geliştirilen GİGDA isimli değerlendirme ölçeğinin öğretimi yapılmış ve öğretmenlerin bu ölçeği az gören çocuklara uygulamaları gözlemlenmiş ve geri dönüt verilmiştir.

21 Mayıs 2019 tarihinde Doç. Dr. Salih ÇAKMAK ve Öğr. Gör. Dr. Tamer KARAKOÇ tarafından  ‘Beceri Temelli Davranış Değiştirme konulu Aile Eğitimi ve Rehberliği’ eğitimi verilmiştir.  Ailelerin, çocukların özel eğitimine dahil olmalarını sağlaması hedeflenmiştir.

11 Mart 2019 tarihinde Doç. Dr. Pınar Şafak tarafından gerçekleştirilmiş olan ‘Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri’ başlıklı seminerde gün boyunca ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerine yönelik konular ayrıntıları ile işlenmiştir. Edinilen bilgilerin çok engelli öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine destek olması hedeflenmiştir.

27 Şubat – 14-28 Mart 2019 tarihlerinde Psikolog Nilüfer Devecigil tarafından gerçekleştirilmiş olan yarım günlük eğitimlerde özel eğitim süreçlerinde çocukların davranışsal ve duygusal ihtiyaçları, davranışın aslında bir yardım çağrısı olduğu, davranışın altındaki kök nedene bakmanın önemi ve görme, az görme, spektrum gibi çeşitli engelleri olan çocuklarla çalışırken eğitimcinin kendi tetiklenmelerine, duygusal süreçlerine değinilmiştir.

Görme engelli çocukların ve ailelerinin akademik ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluklar olduğu bilinmektedir. Verilecek bu eğitimlerin öğretmenleri anlayan, sakinleştiren ve yönlendiren bir konuma yerleştirmesi beklenmektedir. Edinilen bu bilgilerin çocuklara daha stressiz ve daha engelsiz bir eğitim hayatı olarak geri döneceği düşünülmektedir.


Parıltı Seminerleri 2020 – 2021

Pandemi döneminde görmeyen çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla çevrim içi projeler geliştirilmiştir. 2020 yılı Ekim ayından 2021 yılı Nisan ayına kadar alanında başarılı ve rol model konuşmacıların katıldığı Parıltı seminerler serisi organize edilmiştir.

Parıltı Aile Seminerleri

“Parıltı Aile Seminerleri” kapsamında; psikologlarımız, öğretmenlerimiz ve alanında uzman konuşmacılarımızla görme engelli çocuklarımızın ailelerine yönelik çocuk gelişimi, okul çağı problemleri, bağımsız hareket ve öz bakım becerileri gibi konularda bilgilendirici çevrim içi seminerler düzenlenmiştir.


Aile eğitimlerinin çevrim içi platforma taşınması ile gerçekleştirdiğimiz 20 seminer konumuz ve semineri gerçekleştiren kişilerin isimleri aşağıda verilmiştir.

Konu:
Kişi:
Engelliler İle İlgili Kanuni DüzenlemelerAvukat Ayşe Begüm Başbozkurt
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklarda Oyun ve Oyunun Önemi

Görme Engelliler Öğretmeni, Özel Eğitim Uzmanı

Tuba Boduroğlu
Merhum Güntekin Yazgan’ın Hayatı ve TÜRGÖK

TÜRGÖK YK Başkanı

Tülay Yazgan
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklarda Yönelim Ve Bağımsız Hareket

Görme Engelliler Öğretmeni

Tuğba Sedef
Çocukların Başarısında Ailelerin Rolü “Anneler Ve Kendini Gerçekleştiren Kehanetleri”
Uzman Psikolog

Özden Öz Uslu
Işık Tutmak İçin Işığı Görmek GerekmezEğitimci-Yazar

Halis Kuralay
Kaynaştırma Yolu İle Eğitim UygulamalarıUzman Öğretici

Seda Kalkan
Görme Yetersizliği Olan Bebek Ve Çocukların Gelişimini Evde Destekleme Önerileri
Uzman Öğretici

Semanur Yalçın Cerrah
Eski Kaynaştırma Öğrencilerinin Gözünden Kaynaştırma Eğitimi Süreci
Rehber Öğretmen

Merve Ekiz

Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Huzeyfe Aydın
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocukların Sosyal Gelişimini Desteklemenin YollarıPsikolog, Özel Eğitim Uzmanı

Ayşenur Bahçıvancıoğlu Yazıcı
Hukukçu, Müzisyen, Yazar Kardeşler

Kerim Altınok ve Selim Altınok Kardeşler ile Yaşamları Üzerine Sohbet
Avukat Kerim Altınok

Avukat Selim Altınok
Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Olumlu Davranışsal Destek ve Davranış DeğiştirmeÖğr. Gör. Dr. Tamer Karakoç
Günlük Yaşam İçerisinde Arta Kalan Duyuların DesteklenmesiDoç. Dr. Salih Çakmak
Müzisyen, Eğitimci, Yazar Şafak Tunalıoğlu ile Yaşamı ve Müzik Üzerine SohbetDr. Şafak Tunalıoğlu
Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Gelişimi Üzerine EtkisiProf. Dr. Gül Şendil
İhmal, İstismar, Mahremiyet KavramlarıPskolog Öznur Saylık
Nurdeniz Tuncer’in Yaşamı ve Rehber Köpekler Derneği ÇalışmalarıAvukat Nurdeniz Tuncer
Oklahoma Rehabilitasyon Hizmetleri Departmanının Alan Koordinatörü Fatoş Floyd ile Körlüğün (Doğru) Anlamı Nedir?Eğitimci- Psikolog Fatoş Floyd
Çağrı Doğan ile Yaşamı ve Görmeyenlerin Teknoloji Kullanımı Hakkında SohbetÇağrı Doğan
Sıkça Sorulan Sorulara YanıtlarPsk. Dr. Hale Bacakoğlu

Uzm. Psk. Duygu Kayaman

Psk. Özel Eğt. Uzm.

Ayşenur Bahçıvancıoğlu Yazıcı
Parıltı Gençlik Seminerleri

“Parıltı Gençlik Seminerleri” kapsamında; lise ve üniversitede okuyan ya da yeni mezun olmuş görme engelli öğrencilerimize yönelik, onların kariyer yolculuklarına destek olmak ve ihtiyaç duydukları alanlarda farkındalık yaratmak amacıyla da seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerde Prof. Dr. Koray Sazlı, Psikolog Özden Uslu ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği eğitimcileri yer almıştır.

Parıltı Seminerler Serisi

“Parıltı Seminerler Serisi” kapsamında; farklı alanlardan değerli konuşmacılarla buluşmalar gerçekleştirilmiştir. Bu konuşmacılar arasında, Prof. Dr. Yankı Yazgan, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Astrolog Şenay Devi, Melisa Tokgöz Mutlu, Yazar Berrak Yurdakul, Dr. Ayşegül Çoruhlu, Uzm. Dr. M. Ender Saraç, Varol Yaşaroğlu, Selin Kutucular, Ecehan Ersöz, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Zişan Durma-Mesude Evliyazade, Moda Tasarımcısı Tuba Ergin, Nesteren Akçay, Prof. Dr. Murat Aksoy, Nefes koçu Helin Özeren, Prof. Dr. Bilge Uzun, Nurdoğan Arkış-Esra Arkış ve Ayşe Arman yer almıştır.


KÜLTÜR SANAT SPOR PROJELERİ


Hababam Sınıfı Parıltı’yla Elele 2022

“Hababam Sınıfı Parıltı’yla Elele” oyunu 31 Mayıs 2022 tarihinde Zorlu PSM sahnesinde Yeliz Yalçın yönetiminde seyirciyle buluşmuştur. Bu gösteride birçok ünlü isim ve Parıltı Yönetim Kurulu Üyeleri Parıltı Gençleri ile sahne almıştır. Haluk Levent, Burcu Esmersoy, Abdullah Avcı, Saffet Emre Tonguç, Neşe Gönül, Hilal Özdemir, Hakan Bilgin, Monik İpekel, Hakan Tiftik, Hakan Bilgin, Ayten Danışman, Hande Sezer Pekcan ve Feryal Gülman ile kapalı gişe gerçekleştirdiğimiz oyunumuz büyük ilgi görmüştür. Koton, Mandarin Oriental, Alternatif Bank, Effect BCW, Erkaya Tekstil, Tayaş Gıda, Aksan Kozmetik ve Serkan Usta bizlere destek sağlamıştır.

Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele tiyatro gösterisi, hem derneğimizin adını geniş kitlelere duyurmak hem de görmeyen çocukların ve gençlerin özgüvenlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma tiyatroya dahil olan 13 görmeyen gencin bir yıl boyunca drama eğitimi almalarına, sahne deneyimi yaşamalarına ve özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.


Parıltı Cumhuriyet Konseri 2021

Bu çalışmanın gören ve görmeyen öğrencilerin birlikte başarabilecekleri bir etkinlik olması hedeflenmiştir. Eğitmen Aslı Kaluti yönetiminde, ikisi görme engelli toplam sekiz genç öğrenci bir araya gelerek, konuk sanatçı Efruze’nin katılımı ile bir konser gerçekleştirmişlerdir.

Konserin tanıtım videosu oldukça etki uyandırmıştır. Canlı olarak verilen konser, online olarak da yayınlanarak ses getiren bir farkındalık projesi olarak anılarda yerini almıştır. Bu çalışma konsere dahil olan görmeyen iki gencin müzik eğitimi almalarına, sahne deneyimi yaşamalarına ve özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.


Hababam Sınıfı Parıltı’yla 2019

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği çocukları; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte “Hababam Sınıfı Parıltı’yla” oyununda 18 Aralık 2019’da Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluşmuştur. 8 görmeyen öğrencinin heyecanına sahnede; Nil Karaibrahimgil, Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Gökhan Tepe, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan gibi ünlü isimler ortak olurken oyunun yönetmenliğini Seren Fosforoğlu üstlenmiştir. Bu anlamlı projede Aktifbank, Büyükyalı, Turkcell, Flo, Potamya, Digiturk, Dayıoğlu Hukuk, Defacto, PGM, Ulus Liv Hospital, Şişli Meslek Yüksekokulu, Hacıbozanoğulları hayalimizi bizimle paylaşırken, sponsorlarımız arasında yer almışlardır. Bu çalışma tiyatroya dahil olan 8 görmeyen gencin 1 yıl boyunca drama eğitimi almalarını, sahne deneyimi yaşamalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlamıştır.


Yoga Eğitimi 2019

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği olarak Sakura Dönüşüm Merkezi işbirliği ile bir ilke imza atılarak yoga eğitimleri başlamıştır. Türkiye’deki doğuştan engelli ilk ve tek Yin Yoga Eğitmeni Nurcem Koç önderliğinde görmeyen öğrencilerimiz her cumartesi günü yoga eğitimi almıştır. Çocuklarımız, yoganın; ruh, beden ve zihin bütünlüğü içerisinde tüm şifasını hissetmiştir.

Bu çalışma, etkinliğe dahil olan 8 görmeyen gencin 1 yıl boyunca Yin Yoga eğitimi almalarını, sahne deneyimi yaşamalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlamıştır.


Birlikte Güçlü Sesler Korosu 2019

İKSV Alt Kat, İstanbul Müzik Festivali işbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle çocuk ve gençlere yönelik Birlikte Güçlü Sesler Korosu projesi gerçekleştirilmiştir. Venezuela’da kurulan müzik projesi “El Sistema” bünyesindeki Beyaz Eller Korosu’ndan (White Hands Choir) ilham alan Birlikte Güçlü Sesler Korosu, farklı engelleri olan çocuk ve gençlerle, Barış İçin Müzik Korosu’nu bir araya getirmiştir. Koroda 11 görme engelli öğrencimiz şarkıları seslendirirken, işitme engelli diğer öğrenciler işaret dili ile şarkılara eşlik etmiştir.

Şefliğini Zeynep Eren Kovankaya’nın üstlendiği Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nu çalışmaları her hafta İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda yapılmıştır. Birlikte Güçlü Sesler Korosu, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve Barış İçin Müzik Vakfı’nın değerli iş birlikleriyle hayata geçirilmiştir.

Birlikte Güçlü Sesler Korosu, 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 29 Haziran 2019 Cumartesi günü düzenlenecek “Human Requiem” konseri öncesinde, Zorlu PSM Amfi’de vereceği ücretsiz mini konserle festival izleyicileriyle buluşmuştur.

Bu çalışma, etkinliğe dahil olan 8 görmeyen gencin 1 yıl boyunca müzik eğitimi almalarını, sahne deneyimi yaşamalarını, sosyal kültürel alanda bireylerin kaynaşmasını ve özgüvenlerinin gelişmelerini sağlamıştır.


Masal Atölyesi 2019

İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda, derneğimizden görme engelli çocuklarımız gören akranlarıyla birlikte kendi masallarını yaratmışlardır. İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğiyle düzenlenen “İstanbul Masalları Yazım ve Anlatım Atölyesi”nde;  masal yazarı ve anlatıcısı Deniz Soruklu Evren yürütücülüğünde, 12 hafta süren çalışmalarda çocuklarımız İstanbul’la ilgili kendi masallarını oluşturarak anlatmışlardır. Bu çalışma, çocuklarımızın düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek sosyal kültürel alanda bireylerin kaynaşmasını ve özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olmuştur.


Parıltı Klasik Bale Eğitimi 2019

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Tan Sağtürk Bale Akademisi iş birliğinde 7 çocuğumuz 5 ay boyunca klasik bale eğitimi almıştır. Bu projede sanatta engel tanımayan, geleceğin Parıltılı balet ve balerinlerini yetiştirmeyi hedeflenmiştir. Derslerimiz, eğitmen Beste Fildişi yürütücülüğünde, Tan Sağtürk Bale Akademisi Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Bu proje görmeyen öğrencilerimize fiziksel gelişimlerinin yanı sıra kendini tanıyan, sorumluluk duygusu alabilen, sosyal, takım çalışması yapabilen bireyler olma yolunda katkı sağlamıştır.


Geleneksel Bodrum Global Run 2015 -2019

Beş yıl boyunca düzenlenen, farklı yaş kategorilerinde 5k ve 10k koşuları bulunan Bodrum Global Run’a her yıl katılan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği öğrencileri, 5 km’lik parkur koşusunda mücadele ederek spor alanında ne kadar iddialı olduklarını göstermiştir. Bodrum Global Run etkinliğine katılanlar, yarış günü öncesi yapılan tekne turu, makarna partisi ve konserlerle festival coşkusunu yaşarken, attıkları her adımla görme engelli çocukların eğitim aldığı Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne katkıda bulunmuşlardır. Bu proje öğrencilerimizin fiziksel becerilerini geliştirerek, sosyal kültürel alanda bireylerin kaynaşmasına ve özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olmuştur.


Kolye Bahane İyilik Şahane 2017 – 2020

Ayşe Arman İyilik Bulaşıcıdır sloganıyla yola çıktığı ve kendi tasarladığı Sakajewa kolyeleri ile birey ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği için de Sakajewa kolyeleri yapan Ayşe Arman, kura sonucu ilk olarak Marmara Park Alışveriş Merkezi kadın çalışanlarına bu kolyeleri hediye etmiştir. Bu projenin yanı sıra Miramare Otel Etkinliği, Parıltı Seminerler Serisi gibi çalışmalarımızda da destek vermiştir.


Tarih Şakacı Bir Çocuktur 2012

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve “Tiyatro Hayat” işbirliği ile görme engelli çocukların rol aldığı “Tarih Şakacı Bir Çocuktur” adlı oyun, 10 Haziran 2012 tarihinde Bahçelievler Yeni Sahne’de gerçekleştirilmiştir. Baran Güler’in yazdığı, Kerem Muslugil’in yönettiği oyunda, çocuklara Doğa Rutkay ve Mahir Günşiray gibi ünlüler eşlik etmiştir. Bu çalışma tiyatroya dahil olan 16 görmeyen çocuğun 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi almalarını, sahne deneyimi yaşamalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlamıştır.


Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 2006 – 2008

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi işbirliği ile Haziran 2006 – Eylül 2006 tarihleri arasında haftada 1 gün olacak şekilde yapılmış bir projedir. Görme engelli çocukların bitkilerin özelliklerini tanıması, bitki yetiştiriciliğini öğrenmesi ve doğaya karşı bilinçli olması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında görme engelli çocuklar Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ndeki farklı bitki türlerini görme dışındaki duyularını kullanarak tanımış ve kendilerine ayrılan toprak alanda mevsimlik bitkiler yetiştirmiştir. Bu proje sayesinde Parıltı çocukları bitki yetiştiriciliği sürecini eğlenerek deneyimlemiş ve büyüttükleri bitkileri hasat ederek emeklerinin karşılığını almıştır.


HİBELİ EĞİTİM PROJELERİ


Parıltı ve Türgök Görmeyen Gençleri YKS’ ye Hazırlıyor Projesi (2021-2022)

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı ortaklığında Sabancı Vakfı hibesi ile gerçekleştirilmiş olan bu proje ile ülke çapında okuyucu işaretleyici desteği ile YKS’ye giren 78 görme engelli üniversite adayı bilgilendirilerek başvuru süreci, sınava çalışma, stres yönetimi, okuyucu ve işaretleyicilerin yönlendirilmesi, üniversite ve bölüm tercih konularında adaylara rehberlik edilerek süreci kendilerinin yönetmesi hedeflenmiştir.


Dokunsal Öğrenme ve Değerlendirme Projesi (2020-2021)

Altı Nokta Körler Vakfı ve Engelsiz Erişim Derneği ortaklığında Sabancı Vakfı hibesi ile gerçekleştirilmiş olan bu proje ile ilk ve ortaokula devam eden 6-14 yaş arasındaki görme engelli çocukların dokunsal çizimleri anlama ve kavrama becerilerinin geliştirilmesi, temel matematik ve geometri kavramlarını dokunsal çizimler ve materyaller üzerinden kavramaları hedeflenmiştir.


Dokunsal Materyal Atölyesi/Kütüphane Projesi (2018-2019)

Altı Nokta Körler Vakfı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelsiz Erişim Derneği ve T.C. Sarıyer Kaymakamlığı ortaklığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ile gerçekleşen projede; görme engelli bireylerin dokunsal yetilerini kullanarak, matematik, geometri ve harita okuma gibi karmaşık performansları yerine getirebilmeleri hedeflenmiştir.


Dokunarak Öğreniyorum Projesi (2017-2018)

Altı Nokta Körler Vakfı ve Engelsiz Erişim Derneği ortaklığında Lahey Clinic Foundation (ABD) hibesi ile gerçekleştirilmiş olan bu proje ile 6-8 yaş arasındaki görme engelli çocukların dokunsal becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca iki boyutlu çizimlerin üç boyutlu nesnelere, üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu çizimlere zihni dönüşümünün kolaylaşması hedeflenmiştir.


FARKINDALIK PROJELERİ


Parıltı Oda Kokusu 2017

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Liv Hospital  işbirliği ile gerçekleşen proje kapsamında Liv Hospital Klinik Aromaterapi uzmanı Aslı Yazıcıoğlu, 7-17 yaş arası görme engelli çocuklarla birlikte kokunun ilham verici ve şifalandırıcı gücünden yola çıkarak 20 saatlik bir atölye gerçekleştirmiştir. Hayallerinin kokusunu yaratan çocuklar portakal, turunçgil, tarçın, gül, yasemin, misk, adaçayı gibi kokulardan uyarlayarak oda parfümü esansı üretmişlerdir.

Aslı Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz.


Parıltılı Hikâyeler 2017

Parıltılı Hikâyeler Projesi, görme engelli çocukların dünyasına yönelik toplumsal farkındalık yaratmak ve “engel yoktur, potansiyel vardır” yaklaşımından yola çıkarak çocukların neler başarabildiğini gösterebilmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Proje, hikâyelerin gücünden hareketle 7-12 yaş arası görme engelli çocukların hayal etme, kurgulama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimi desteklenmiştir. Bu amaçla beşer çocuktan oluşan üç grup öğrenciyle öykü yazım atölyesi gerçekleştirilmiştir. Atölye sonunda çıkan her bir hikâye atölye yazarı Evren Yiğit tarafından derlenip alanında uzman illüstratörler tarafından çizilmiştir. Farklı temalarla ortaya çıkan hikâyeler aracılığıyla görme engelli çocukların dünyasına bir yolculuk yapılmıştır. Bu hikâyelerin hem kabartma hem de düz yazı olarak basılıp dağıtılmıştır.


Hayaller Sınırsızdır 2016

Hotiç ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği iş birliğiyle gerçekleşen Hayaller Sınırsızdır projesi kapsamında görme engelli çocukların resimlerinden oluşan desenler Hotiç çantalarında hayat bulmuştur. Proje kapsamında 9-16 yaş arası çocukların parmak boya kullanılarak çizdiği desenlerin uygulandığı çantalar, Hotiç mağazalarında satışa sunulmuştur. Elde edilen gelirin belli bir kısmı derneğe bağışlanmıştır.

Scroll to Top
Scroll to Top