Neler yapıyoruz ?

Aile Eğitimleri ve Rehberlik

Görme engelli bireylerin eğitiminde ailenin rolü çok önemlidir. Görme engelli bireyin toplumla bütünleşebilmesi için erken eğitim ve destek eğitim hizmetlerinden yararlanması kadar, bireyin eğitimine ailenin aktif katılımının sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Ailelere yönelik doğru bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme yapılarak ihtiyaçlarına yönelik aile eğitimi verilmesi gereklidir.

Anne babaların çocuklarını herkesten iyi tanımaları ve çocukları ile daha fazla etkileşim içinde olmaları önemlidir. Bu sebeple, aile eğitim programları seminerler, bilgilendirme toplantıları, öğretmenler tarafından ailelere verilen ev ödevleri biçimlerinde yürütülbilir.  Merkezimize başvuran ailelerle ilk görüşme sırasında çocuk hakkında genel bilgiler alınmakta, dernek ve kurumla ilgi bilgiler verilmektedir. Kurumumuzda eğitim almaya başlayan çocuklar için gelişim düzeyi ve kişisel özellikleri ile ailenin beklentileri doğrultusunda bireysel eğitim programları oluşturulmaktadır. Eğitimler bu programlar doğrultusunda yapılır. Her ders sonrası aileler yapılan etkinliklerle ilgili kısaca bilgilendirilir.  İhtiyaç duyulan konularda ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Gelen talep doğrultusunda psikologlarımız ailelerle bireysel görüşmeler yürütmektedir.


Öğrenmeye Hazırlık

Öğrenmeye hazırlık modülü, MEB tarafından, 0-3 yaş görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; sese/ışığa yönelme ve sesi/ışığı takip etme, nesneyi bulma, alma, nesneleri eşleştirme, tek kelimelik ve iki kelimelik basit yönergelere uyma, sesi taklit etme, taşıt ve hayvan sesleri çıkarma, basit sözcükler söyleme ve basit cümleler kurma gibi kazanımlar çalışılmaktadır.

Görme yetersizliği olan tüm bebekler için dokunma birincil bilgi kaynağıdır.

İşitsel girdilerin/bilgilerin birincil kanal haline gelebilmesi için zaman gerekir. Bu nedenle ilk aylarda bebekle iletişimde mümkün olduğunca ona dokunmak ve onun yanında olmak gerekmektedir.

Bu doğrultuda öğretmen veya uygulayıcı; aileleri, görme yetersizliği olan çocuklarına daha fazla dokunsal ve işitsel uyaran vermeleri için yönlendirir.


Psikomotor Beceriler

Psikomotor becerileri geliştirme modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; önündeki nesneleri tutma, yüzükoyun yatarken hareketler yapma, desteksiz oturma, emekleme, ayakta durma, yürüme, çömelme, zıplama, koşma, vücut koordinasyonu ve esnekliği, vücudun bölümlerini tanıma, hareketleri taklit etme, birlikte oyun oynama, kağıt yırtma, katlama, kesme ve yapıştırma, oyun hamurunu yoğurma, boncuk dizme, denge geliştirici hareketler yapma, sporun önemini kavrama, sağlığını korumaya özen gösterme gibi kazanımlar çalışılmaktadır.


Öz bakım Becerileri
kişi, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Öz-bakım becerilerini geliştirme modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; el, ağız, yüz ve ayak yıkama, saç tarama, diş fırçalama, tırnak kesme, tuvalet ihtiyacını giderme, sakal tıraşı olma, ped değiştirme, giysileri tanıma, giysileri çıkarma ve giyme, çıt çıt, fermuar ve düğme açma, ilikleme, ayakkabı bağcığı çözme ve bağlama, kemer takma, kravat bağlama gibi kazanımlar çalışılmaktadır. 

Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireyin bu becerileri (kişisel temizlik ve bakım, giyinme, soyunma vb.) bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi için aile, bireye karşı aşırı koruyucu olmamalıdır.


Günlük Yaşam Becerileri

Günlük yaşam becerilerini geliştirme modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; sıvı içme, yemek yeme, giysi katlama, ütü yapma, çamaşır yıkama ve asma, kapı, pencere, perde açma ve kapama, çöp toplama, masa silme, yer silme, lavabo temizleme, yatak düzeltme, elektrik süpürgesi kullanma, yiyecek hazırlama, bardağa sıvı doldurma, çay demleme, ocak kullanımı, yemek pişirme, yemek masası hazırlama, bulaşık yıkama, ev içerisinde alınması gereken güvenlik önlemleri, teknolojik araç gereçlerin kullanımı, asansör kullanımı, alışveriş yapma, topluluk içinde uyulması gereken kuralları tanıma gibi kazanımlar çalışılmaktadır.

kişi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
kişi, iç mekan, yeşil, sebze içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Günlük yaşam becerilerini geliştirme modülü görme yetersizliğinden etkilenmiş olan bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ev içi becerilerini (ev temizliği, mutfak becerileri, giysi bakımı gibi) bireye kazandırmayı amaçlamaktadır.


Bağımsız Hareket Becerileri

Bağımsız hareket becerilerini geliştirme modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; dokunarak nesnelerin özelliklerini kavrama, sesin kaynağını bulma, sesi ve kokuları ayırt etme, yön bulma, nesne bulma, rehberle hareket etme, bağımsız hareket ederken kendini koruma, beyaz baston kullanımı, asansör kullanımı, trafik bilgisi gibi kazanımlar çalışılmaktadır.

kişi, açık hava içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
kişi, açık hava, zemin, kaldırım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Görme engelli bireyin modülde yer alan kazanımları (yürüme, sesin kaynağını bulma, koku duyusunu kullanma, rehberle yapılan bağımsız hareket çalışmaları vb.) bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi için, aile bireye karşı aşırı koruyucu olmamalıdır.


Sosyal Beceriler

Sosyal becerileri geliştirme modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; basit selamlaşma ve vedalaşma sözcüklerini kullanma, konuşanı dinlediğini jest ve mimiklerle belli etme, karşılıklı konuşmaları başlatma, sürdürme, tamamlama, kendini tanıtma, ailesini tanıtma, öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını tanıtma, teşekkür ve özür dileme kalıplarını kullanma, gerektiğinde yardım isteme, yönergelere uyma, duygularını ifade etme, görev ve sorumluluklarının farkında olma, grup çalışmalarına katılma, sınıf ve okul kurallarına uyma, trafik kurallarını açıklama, iletişimde görgü kurallarına uyma gibi kazanımlar çalışılmaktadır.

Karşılıklı iletişim çalışmalarında bireye selamlaşma, konuşmayı dinleme, konuşmayı başlatma, konuşmayı sürdürme, kendini ve başkalarını tanıtma, teşekkür etme, özür dileme, yardım isteme, yönerge alma gibi beceriler mümkünse fırsat yaratılarak gerçek ortamlarda uygulanır. Mümkün olmayan durumlarda bu beceriler drama çalışmaları, soru cevap yöntemleriyle çalışılır.

Tokalaşma Kurtuluş Dostluk - Pixabay'de ücretsiz fotoğraf

Türkçe
Görsel betimlemesi: Bir büyük, bir küçük kabartma yazı tableti
Görsel betimlemesi: kabartma yazı daktilosu

Türkçe modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; sözel yönergelere uyma, sözcükleri doğru kullanma, sesleri ayırt etme, dinlediklerine ilişkin soru sorma ve sorulara cevap verme, el parmak/el göz koordinasyonu sağlama, okuma yazmada kullanılan araç gereçleri tanıma ve kullanma, kabartma yazı, harf yazma ve okuma, hece yazma ve okuma, sözcük yazma ve okuma, cümle yazma ve okuma, kısaltmalı kabartma yazı okuma yazma, yazım kurallarına uyma, sözcükte anlam, sözcük türleri gibi kazanımlar çalışılmaktadır.


Matematik
Görsel betimlemesi: bir abaküs ve kabartma yazıyla basılmış bir kitap

Matematik modülü, MEB tarafından, az gören ve total görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu modülde bireyin özel eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak; uzamsal ilişkileri ifade etme, ritmik sayma, rakamları kavrama, rakam yazma, sayı doğrusunu kavrama, çok basamaklı sayıları kavrama, tek ve çift doğal sayıları kavrama, sıra bildiren sayıları kavrama, küme özelliklerini kavrama, doğal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi yapma, abaküs kullanma, kesirleri tanıma, sesli saati kullanma, metreyi tanıma, parayı kavrama, kabartma saati okuma, geometrik şekiller gibi kazanımlar çalışılmaktadır.


Bilgisayar Eğitimi
metin, dizüstü, bilgisayar, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bilgisayar eğitiminde amaç; hızlı gelişen teknolojiden görmeyen çocukların da yararlanmasını sağlamaktır. Bilgisayar kullanmayı öğrenmek eğitim ve iş yaşamlarında görmeyenlerin daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bilgisayar ve interneti kullanmak görmeyen bireylerin bağımsız olarak bilgi kaynaklarına ulaşmasını desteklemektedir. Kurumumuzda, ekran okuyucu program (Jaws) yardımıyla bilgisayar kullanımı eğitimi verilmektedir. 

Son dönemde akıllı telefon kullanımı da görmeyen bireyler için büyük önem kazanmıştır. Kurumumuzda öğrencilerimize akıllı telefon ve tablet kullanma (Voice Over) konularında eğitim verilmektedir.

Scroll to Top
Scroll to Top