Biz Kimiz

Kabartma Düşler

ÖZEL KABARTMA DÜŞLER ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Merkezimiz 2008 yılında kurulduğu günden beri Türkiye’nin birçok ilinden her ay 200 aile ve çocuğuna hizmet vermektedir. Merkezimize devam eden çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre eğitim hizmetleri verilmektedir. Merkezimizce uygun görülen çocuklar, gerekli eğitim hizmeti ve rehberlik sağlanarak kaynaştırma eğitimine yönlendirilmektedir. Kaynaştırma eğitimi sürecinde, öğrencilerimizin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının idareci ve öğretmenleri kaynaştırma eğitimi konusunda bilgilendirilmektedir. Gerek eğitim sürecinden gerekse çocuğa has özelliklerden kaynaklanan sorunlara, öğretmenlerle yüz yüze ya da telefonla görüşerek çözüm yolları aranmaktadır.

Kabartma düşler eğitim kadromuz, görme engelliler öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve psikologlardan oluşmaktadır.

Merkezimizde görmeyen, az gören ve görme engelinin yanı sıra başka engelleri de bulunan çocuklarla tüm gelişim alanlarına yönelik olarak çalışılmaktadır. Çocuklarımıza bebeklik döneminden başlayarak üniversite dönemine kadar özel eğitim hizmeti verilmektedir. Merkezimizde, özel eğitim çalışmalarının okul, ev ve merkez iş birliği sağlanarak yürütülmesine büyük önem verilmektedir.

KABARTMA DÜŞLER MERKEZİ EĞİTİMLERİ
Merkezimizde Görme ve Zihin Engelliler Destek Eğitim Programları uygulanmaktadır. Aşağıdaki modüller çalışma programlarımızın ana çerçevesini oluşturmaktadır.

0-2 yaş bebeklik dönemi eğitimleri

Bebeklik döneminde çalışma odağımız evde günlük yaşam içinde uygulama yapacak olan bebeğin ailesidir. Ailelere öncelikli olarak görmeyen bebekle iletişim ve bebeğe çevreyi tanıtma öğretilmektedir. Eş zamanlı olarak bebeğin gelişimsel farklılıklarına göre düzenlenen dil becerileri, küçük ve büyük kas becerileri ve öz bakım üzerinde çalışılmaktadır. Bu dönemde bebeğe dokunsal ve işitsel uyaran sağlamak çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla merkezdeki çalışmalarımızda dokunsal ve işitsel uyaran zenginliği sağlayacak yaşantılar sunmaya özen gösterilmektedir. Ailelere yapılan yönlendirmeler de uyaran çeşitliliğini sağlama teknikleri ön planda olmaktadır.

3-6 yaş okul öncesi dönemi

Okul öncesi dönem çocuğun temel kavramları ve toplum kurallarını öğrenerek, farklı gelişim alanlarında edindiği becerileri ile anne babasından bağımsız bir birey haline gelmesi beklenen bir gelişim dönemidir. Bu dönemde desteklenen alanlar arasında; öz bakım (yemek yeme, tuvalet, giyinme soyunma, temizlik vb.), dil becerileri, küçük ve büyük kas becerileri, bağımsız hareket becerileri (arama yöntemleri, korunma teknikleri, baston kullanma teknikleri) yer almaktadır. Kurumumuzda okul öncesi dönem çocukları ile bireysel çalışmalar devam ederken, ailelerin bu çalışmaları evde nasıl uygulayacakları konusunda da yönlendirme yapılmaktadır. Bu yönlendirmeler doğrultusunda evde de genelleme çalışmaları yapılması desteklenmektedir.

Bu dönemde, görmeyen ve az gören çocuğun hayatında önemli bir yer edinecek olan baston kullanma becerilerine yönelik çalışmalara başlanmaktadır. Çocuğun aktif olarak çevresiyle etkileşime girerek öğrenmelerinin arttığı bu dönemde baston kullanma becerileri ve arama teknikleri geliştirilmektedir. Bu sayede çocuğun özgüven duyarak rahatça hareket edebilmesi hedeflenmektedir. Erken çocukluk döneminde başlayan ve ilerleyen yıllarda daha da önem kazanacak olan baston kullanma becerileri basamaklandırılmış öğretim yöntemi ile merkezimizde öğretilmekte, evde ve açık alanlarda genelleme çalışmaları yapılması sağlanmaktadır. Ailelerin de çocuklarını desteklemeleri için yönlendirmeler yapılmaktadır.

7 yaş ve üstü okul çağı

Okul dönemi, çocuğun soyut kavramları edindiği, toplum kurallarını öğrenerek uyguladığı, ustalaştığı öz bakım ve bağımsız hareket becerileri ile bağımsız bir birey haline geldiği bir dönemdir.
Görmeyen çocukların okul döneminde normal gelişim gösteren yaşıtları ile beraber eğitim almasını (kaynaştırma eğitimi) sağlamak amacıyla kurumumuzda, okuma-yazma becerileri, matematik becerileri, sosyal beceriler, günlük yaşam becerileri ve bağımsız hareket becerileri çalışılmaktadır.

Okuma-yazma becerileri

Görme engellilere özgü kabartma yazı (Braille alfabesi) öğretimi ve görme engellere özgü kısaltmaların öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca kendi akranlarıyla eğitim alan öğrencilere sınıfı düzeyinde konu çalışmaları yapılarak akademik becerileri de desteklenmektedir.

Matematik becerileri

Matematik becerileri için görmeyenlere özgü abaküs eğitimi verilmektedir. Abaküs eğitiminde başlıca amaç; sayı, uzunluk, ağırlık, hacim ve geometrik şekil kavramlarını geliştirmektir. Bu eğitim aracı görmeyenlerin günlük hayatta kullandığı ve karşılaştığı basit matematiksel problemleri çözmek için kullanılır. Görmeyenlerin belirlenen yöntem ve tekniklerle parmakların aktif kullanımını öğrenerek, dört işlem becerisiyle doğru ve belirli bir hızla sonuca ulaşmasını sağlamaktadır. Kazanılan parmak marifeti ile beyin arasında ilişki kurularak beyin gelişimi desteklenip, dikkat becerileri geliştirilmekte ve somut düşünceden soyut düşünceye geçiş sağlanmaktadır. Görmeyen bireyin yaşam süresince karşılaşacağı sayısal sorunları çözebilmesi için abaküs kullanarak basit matematik öğretilmektedir.
Abaküs eğitiminin yanı sıra öğrencinin gelişim özellikleri ve ihtiyacına uygun olarak ileri düzey matematik konularında da destek sağlanmaktadır. Bu dönemde de aileler eğitimin bir parçası olmaya devam etmekte, çocuklar ile bireysel çalışmalara katılmakta, ailelere bu çalışmaları evde nasıl bire bir uygulayacakları konusunda yönlendirme yapılmaktadır.

Sosyal beceriler

Çocukların akranlarıyla iletişim kurma, sosyal kuralları anlama ve uygulama, topluluk içinde kendini ifade etme gibi becerileri desteklemeye çalışılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda aynı yaş dönemleri için grup eğitimleri yapılmaktadır. Grup çalışmalarına katılma çalışmaları merkezimizde öğretilmekte evde ve toplumsal alanlarda genelleme çalışmaları yapılması sağlanmaktadır.
Bunların yanı sıra kendilerini ifade etme, duygularını ifade etme, kendisinin ve başkalarının duygularının farkında olma gibi becerilere de destek olunmaktadır. Trafik kuralları gibi sosyal becerilerin öğretimi yapılmakta, çevre gezileri ile yapılan çalışmalar genellenmektedir.

Günlük yaşam becerileri

Bu alanda yapılan çalışmalarda el becerilerini geliştirme, yemek yapma, ev işlerinde aktif rol alma, günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözme, düşünce ve parmak koordinasyonunu sağlayıcı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencinin ileride iş yaşamında da üretici konuma gelebilmesi hedeflenmektedir. Toplu taşıma araçlarını kullanma gibi ileri düzey günlük yaşam becerileri çalışılmaktadır.

Bağımsız hareket becerileri

Kurumumuzda öğrencilerimizin bağımsız hareket becerilerinin geliştirilmesi çok önemsenmektedir. Görmeyen bireyin toplumsal yaşamda kendini var etmesinin en önemli koşulları aktif baston kullanabilmesi ve korunma-arama tekniklerini rahatça kullanmasıdır. Dolayısıyla kurumumuzda bağımsız hareket becerileri olarak adlandırdığımız baston kullanma, koruma-arama teknikleri, gören rehberi yönlendirme, yön bulma gibi becerilerinin öğretimi yapılmaktadır. Bu eğitimler uygun düzeydeki öğrencilerle eğitimci eşliğinde kurum dışına çıkılarak daha gerçekçi şekilde uygulanmaktadır. Çocuklar tam bağımsızlık elde edene kadar, bu dönemde de çalışmalara devam edilmektedir.

AİLE EĞİTİMLERİ VE REHBERLİK

Merkezimize başvuran ailelerle ilk görüşme sırasında çocuk hakkında genel bilgiler alınmakta, dernek ve kurumla ilgi bilgiler verilmektedir. Kurumumuzda eğitim almaya başlayan çocuklar için gelişim düzeyi ve kişisel özellikleri ile ailenin beklentileri doğrultusunda bireysel eğitim programları oluşturulmaktadır. Eğitimler bu programlar doğrultusunda yapılmaktadır. Her ders sonrası aileler yapılan etkinliklerle ilgili kısaca bilgilendirilmekte, belirli aralıklarla da değerlendirme raporları ailelere sunulmaktadır.

Benzer gelişim özellikleri gösteren çocukların aileleriyle oluşturulan paylaşım gruplarında aileler kendi aralarında duygu, deneyim, fikir alışverişinde bulunmakta ve gerektiğinde grubu yöneten uzmandan destek almaktadırlar.

Belirlenen konularda (kaynaştırma eğitimi, çocuklarla iletişim, gelişim alanları vb.) ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Ailelerin talebi doğrultusunda uzman psikologlarımız bireysel görüşmeler yapmaktadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bilgisayar eğitimi

Bilgisayar eğitiminde amaç, hızlı gelişen teknolojiden görmeyen çocukların yararlanmasını sağlamaya çalışmaktır. Bilgisayar kullanmayı öğrenmek eğitim ve iş yaşamlarında görmeyenlerin daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bilgisayar ve interneti kullanmak görmeyen bireylerin bağımsız olarak bilgi kaynaklarına ulaşmasını desteklemektedir. Ekran okuyucu programı yardımıyla bilgisayar eğitimi verilmektedir.
Son dönemde akıllı telefon kullanımı da görmeyen bireyler için büyük önem kazanmıştır. Kurumumuzda öğrencilerimize akıllı telefon tablet kullanma konularında da destek verilmektedir.

Kabartma kitap

Öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan kabartma ders kitapları dışındaki okuma materyali ihtiyaçları, derneğimize bağışlanan kabartma yazıcıyla karşılanmaktadır.
Büyükdere Cad. Bentek İş Merkezi No:47 D:2 Şişli/Istanbul
0 (212) 288 51 44 - bilgi@parilti.org.tr

Parıltı Açık Açık Platformu üyesidir.

açık açık stk logo